Aan de telefoon

Aan de telefoon in de Engelse taal.

On the phone Aan de telefoon
Yes? Hello (tell me) Ja? Hallo (zeg het maar)
I'm calling for Mrs. ... Ik bel voor mevrouw ...
Is Mrs. ... there? Is mevrouw ... er?
I'm sorry, she's not around Het spijt me, die is er niet
Would you like to leave a message? Wilt u een boodschap achterlaten?
Excuse me, sorry Excuseert u mij, sorry
Could you spell that, please? Wilt u het spellen, alstublieft?
Do you write that with a c or k? Schrijft u het met een c of een k?
What is the number? Wat is het nummer?
Could you repeat that, please? Wilt u het herhalen, alstublieft?
Thank you, thank you Dankjewel, dank u wel
You're welcome Geen dank

Delen met vrienden