De weg vragen en navigeren

De weg vragen en navigeren in de Engelse taal.

Asking the way and navigate De weg vragen en navigeren
We are lost We zijn de weg kwijt
Where is ...? Waar is/bevindt zich ...?
How should I go? Hoe moet ik gaan/lopen/rijden?
Left Links
Turn left Ga linksaf
Right Rechts
Turn right Ga rechtsaf
In front of Tegenover
Behind Achter
Next to Naast
At the end of the street Aan het eind van de straat
Take the first road Neem de eerste weg
Go straight ahead Ga alsmaar rechtdoor
Cross the square Steek het plein over
It is far (away) Het is ver (weg)
It is close Het is dichtbij
It is 5 minutes by foot Het is 5 minuten te voet
It is about 10 minutes away Het is hier ongeveer 10 minuten vandaan

Delen met vrienden