Een kamer reserveren

Een kamer reserveren in de Engelse taal.

To reserve a room Een kamer reserveren
How may I be of service? Waar kan ik u mee van dienst zijn?
What would you like? Wat wenst u?
I would like to reserve a room Ik wil graag een kamer reserveren
I'll put you trough with Reservations Ik verbind u met Reserveringen
I'm sorry, there are none left Het spijt me, we hebben er geen meer
We only have one left We hebben er nog maar één
The room is free De kamer is vrij
For when? Voor wanneer?
From 10 to July 17 Van 10 tot 17 juli
For how many nights? Voor hoeveel nachten?
In whose name? Op wiens naam?
Can you send me a confirmation? Kunt u mij een bevestiging sturen?
By fax / phone / email Per fax / telefoon / e-mail

Delen met vrienden