In een restaurant

In een restaurant in de Engelse taal.

In a restaurant In een restaurant
Shall we go in? Zullen we naar binnen gaan?
Shall we sit here? Zullen we hier gaan zitten?
I'm thirsty Ik heb dorst
I'm hungry Ik heb honger
I take ... Ik neem ...
What do you take? Wat neem jij?
Would you give/pour me a Coke, please? Wilt u mij een Coca Cola geven/inschenken?
Do you have ... please? Heeft u ... alstublieft?
Would you like to give me...? Wilt u mij ... geven?
Is / are there still ...? Is/zijn er nog ...?
There is / are no longer Die is/zijn er niet meer
Have you (all) decided? Heeft u al beslist?
How can I serve you? Kan ik u ergens mee van dienst zijn?
Would you like something else? Wenst u nog iets (anders)?
Anything else? Nog iets anders?
Another beer, please Nog een biertje graag
Where are the toilets? Waar zijn de toiletten?

Delen met vrienden